Dieser Artikel auf Deutsch

Dybdeafspændingen Yoga Nidra og Dopamin

Et forskningsprojekt på Hammerschmith Hospital, London 2002

Yoga Nidra er sandsynligvis den mest dybdegående afspænding som findes. I et tidligere forskningsprojekt blev bevidsthedsændringerne under Yoga Nidra dokumenteret og blev et vigtigt bidrag til moderne bevidsthedsforskning. Denne artikel belyser Yoga Nidras indflydelse på dopaminkoncentrationen i vigtige regioner af hjernen. Det handler om regeneration, vilje, handlekraft og tilfredshed. 

Tekst: Hamsananda


 

Hammersmith hospitalet i London havde ved undersøgelser i eget laboratorium udviklet stor kompetence i behandlingen af Parkinson sygdom. Sygdommens vigtigste kendetegn er en motorisk forstyrrelse, som kan tilbageføres til mangel på dopamin i basalganglierne i hjernen, Corpus Striatum, som fungerer som bindeled mellem emotion og motorik. Laboratoriets hovedopgave var altså at spore dopamin hvilket kom et forskningsteam fra det danske forskningscenter, Kennedy Instituttet, til gode.

Basalganglierne – bindeled mellem emotion og motorik

Basalganglierne (Corpus Striatum) befinder sig i den indre del af hjernen, under det limbiske system. De koordinerer og udfører målrettede bevægelser og er en del af det menneskelige belønningssystem. Trinvis tænkning og målrettet udførelse er blandt andet basalgangliernes opgaver. Den berusende følelse eller forventningen og glæden forud for en mulig succes, forhøjer koncentrationen af dopamin i Corpus Striatum. Ud over komplekse motoriske opgaver tildeles denne del af hjernen også egenskaben tilfredshed.

Sådan blev der målt

I denne undersøgelse af Yoga Nidra var hovedmåleinstrumentet en PET-skanner (Positron-emission tomography). Ved hjælp af en svag radioaktiv substans [11C-raclopride] („kontraststof“), en speciel væske som injiceres i blodbanen, kan biokemiske og fysiologiske funktioner spores og måles.

I tillæg blev den elektriske aktivitet i hjernen målt ved hjælp af et EEG-apparat (Elektroencephalograf). De forskellige frekvensområder i hjernen giver et billede af egenskaber som blandt andet søvn, dyb søvn, den vågne tilstand og koncentration.
Efter undersøgelsen udfyldte de otte deltagere et spørgeskema. På den måde blev de subjektive kvaliteter samt den enkeltes oplevelse af dybdeafspændingens dybde, fastholdt.

Forskningsteamets hensigt var at vise, at brugen af Yoga Nidra fører til en større mængde af dopamin i basalganglierne.

Undersøgelsens forløb

Som udgangspunkt blev den enkelte deltager placeret liggende i PET-skanneren. Derefter blev traceren, indikatorsubstansen [11C-raclopride] tilføjet blodbanen. Deltagerne hørte først et foredrag med lukkede øjne indtalt af Swami Janakananda, som også havde indtalt Yoga Nidra afspændingen*). Denne tjente som sammenligningsgrundlag (det var vigtigt at deltagerne hørte den samme stemme) med den efterfølgende del af undersøgelsen, afspændingen, for at udelukke en placebo-effekt. Endelig lyttede de deltagende til vejledningen i Yoga Nidra i en lang og dybtgående version (Oplev Yoga Nidra: varighed ca. 45 minutter). Der blev altså foretaget to separate målinger: under foredraget og under Yoga Nidra.

Stigning i koncentrationen af dopamin

Stigningen i dopaminkoncentrationen korresponderede med den forhøjede Theta-aktivitet, der blev fastslået ved EEG-målingen. Frekvensbåndet Theta beskriver en afspændt/meditativ tilstand. Alt i alt blev forskernes formodning bekræftet. Af de i alt 8 deltagende personer blev der kalkuleret en signifikant stigning af dopamin på 65%.

Facit

Yoga Nidra er en dybdeafspænding som regenererer kroppen og sindet – en vigtig forudsætning for aktivitet og handlekraft. En oplevelse af succes beror ikke på ydre hændelser alene – snarere er det noget der sker inde i os selv. Yoga Nidra er dermed et vigtigt bidrag til at opnå en dybtgående tilfredshed og muligheden for at realisere sit fulde potentiale. Desuden har Yoga Nidra åbenbar en vigtig forebyggende solle mod Parkinson og lignende besvær, som kan føres tilbage til manglende dopamin. 

Ende des Beitrages

 

BasalganglierneIllustration 1­ – Basalganglierne (Corpus Striatum)

består af Nucleus Caudatus (dansk: Halekernen) og Putamen. Den forreste del er forbundet med Nucleus Accumbens – denne region kaldes det ventrale Striatum. Hormonet dopamin, som undersøges i dette studie, tjener som en vigtig neurotransmitter og har betydning for livsvigtige styrefunktioner i hjernen.

 

 

 

Yoga Nidra og Dopamin - de enkelte deltageres resultatIllustration 2 – Forøgelse af Dopamin-koncentrationen under Yoga Nidra i procent)

Indikatoren („kontraststoffet“) C11 Raclopride binder sig i basal ganglierne og indikerer gennemsnitlig hos alle 8 deltagende en forøgelse på 7,9%. Det tilsvarer en gennemsnitlig stigning af dopamin på 65%.

 

 

 

 

Yoga Nidra og Dopamin - afspænding og visualisering

Illustration 3 – Afspænding og visuel aktivitet

Afspænding og visuel aktivitet under Yoga Nidra sammenlignet med normal hvile. Under Yoga Nidra er den udøvende del af hjernen ikke aktiv, det vil sige, den befinder sig i en dyb hvilende tilstand (afspænding)

 

 

Yoga Nidra og Dopamin - samlet resultat

Illustration 4 – samlet oversigt over forandringerne

 

 

 

 

Kilder

Increased dopamine tone during meditation-induced change of consciousness.
Troels Kjaer, C. Bertelsen C, P. Piccini, D. Brooks, J. Alving J, Hans C. Lou.
Cognitive Brain Research, April 2002

Yoga Nidra lærer du på vores yoga og meditationskurser.
*) „Oplev Yoga Nidra“ af Swami Janakananda er den CD som blev brugt til undersøgelsen